Alzheimer Life-stipendierna 2023

Vi vill belöna eldsjälar i Alzheimerland. Stipendier att söka eller nominera till.

Nu har du möjlighet att söka själv eller nominera kandidater till Alzheimer Life-stipendierna. De ska gå till eldsjälar som på olika sätt främjar arbetet med kognitiva sjukdomar och bidrar till att bryta stigmat.

Stipendiet syftar till att stödja och utveckla goda exempel och idéer till gagn för patienter med olika former av kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

2023 delar vi ut fyra stipendier á 25 000 kronor vardera och ska gå till personer eller organisationer som gör det lilla extra, och det som gör skillnad för patienter som nyligen diagnosticerats med Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom och dennes anhöriga.
Mottagare av stipendierna kan vara medarbetare inom vård och omsorg, såväl som patienter, anhöriga och andra som under året bidragit till att sätta fokus på kognitiva sjukdomar, t e x författare, journalister, artister, opinionsbildare m fl.

Stipendierna kommer att delas av vid en samband med Silviahemmets Diplomeringsceremoni på Drottningholms Slottsteater den 5 september 2023.

Ansökningarna alternativt nomineringarna kommer att bedömas av en jury med representanter från Alzheimerfonden och Alzheimer Life.  De ska vara Alzheimer Life tillhanda senast den 1 augusti 2023.

Stipendierna bygger på en privat insamling av Henrik Frenkel, en av grundarna till stiftelsen Alzheimer Life, och som administreras av Alzheimerfonden.

 

Ansökan eller nominering på svenska gör du här:

Ansökningar och nomineringar kan enbart göras via formulären nedan, välj flik nedan om du vill skicka in en  ansökan eller nominering (Formulären ser lite olika ut).

För frågor kontakta:
Gunilla Steinwall, ordförande Alzheimer Life, gunilla@alzheimerlife.se

Alzheimer Life-stipendiat 2022

Foto: Yanan Li / Silviahemmet

Pär Hägglund  fick den 6 september 2022 ta emot Alzheimer Life-stipendiet på 100 000 kr ur Drottning Silvias hand vid en ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Pär Hägglund får stipendiet för sin evidensbaserade modell för hur man tar hand om patienter med Alzheimer direkt efter diagnos, de sk PER-modellen (pedagogiskt, emotionellt och relationsbaserat stöd).

Patienter som får den livsavgörande och i slutändan dödliga sjukdomen Alzheimer lämnas idag åt sitt öde. Läkarna ger enbart lite symtomlindring och en kallelse till ett nytt besök om sex månader.  I Härnösands kommun har man i över tio år praktiserat PER-modellen som utvecklats av den före detta mentalskötaren Pär Hägglund.  Han började undra varför patienterna på demensboenden var i sämre skick än de borde vara? Och varför fick patienter med pinfärska diagnoser ingen hjälp? De hade ju många år av aktivt liv kvar innan demensen skulle släcka deras hjärnor. Nu fick de en de facto en dödsdom och helt lämnades åt sitt öde.

Per Hägglund utbildade sig till socionom och därefter en fil.mag. i socialt arbete. Han kom att arbeta på Härnösands kommun där han fick möjlighet att genomföra allt det han trodde skulle leda till att patienter med en färsk Alzheimer skulle kunna leva ett rikt och meningsfullt liv. Det hela landade i den sk PER-modellen, som belönas med  Alzheimer Life-stipendiet när det delades ut för andra gången med motiveringen:

Alzheimer Life-stipendiet går 2022 till biträdande förvaltningschef Pär Hägglund för att ha skapat en modell för stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga. Den sk PER-modellen som är utvecklad i Härnösands kommun syftar till att ge stöd till patienter i tidigt skede för att skjuta upp patientens inflyttning på särskilt boende. Det innebär en stor lättnad för både patienten och dess anhöriga, och även en stor besparing för samhället. 

Stipendiet är instiftat av Alzheimer Life och Alzheimerfonden

På bilderna: Drottning Silvia och pristagaren Pär Hägglund som har tagit fram den prisade sk PER-modellen ihop med Annika Kjällman Alm, forskare och lektor vid Mittuniversitetet ihop med Gunilla Steinwall och Henrik Frenkel på stiftelsen Alzheimer Life

Alzheimer Life-stipendiat 2021

Charlotta Thunborg fick den 17 september 2021 ta emot det första Alzheimer Life-stipendiet på 100 000 kr ur Drottning Silvias hand vid en ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Fysioterapeuten Charlotta Thunborg på Karolinska Institutet får stipendiet för sin forskning att med livsstilsförändringar få patienter med tidig Alzheimer att hålla sig friska så länge som möjligt.
Charlotta Thunborg, som doktorerat i hälsa- och vårdvetenskap, forskar på patientnivå för att personer med tidig Alzheimer kan påverka sin minneskapacitet och funktionsnivå – och till och med försena – sin sjukdom om personen i grunden förändrar sin livsstil.

”Vi människor gör ju inte som man bör, eller som andra säger. För att ändra grundläggande livsstilsbeteenden så krävs att sjukvården ligger nära sina patienter med individanpassade vårdplaner”, säger Charlotta Thunborg.

Idag finns vare sig bromsande läkemedel eller bot i sikte för de 25 000 personer som varje år får diagnosen Alzheimer. Förändringar i patientens livsstil har visat sig vara den enda nu verksamma metoden att kunna förlänga patientens friska tid. Stipendiet är tänkt att slå en bro mellan forskningen på Karolinska Institutet och landets samtliga minnesmottagningar.

Stipendiet är instiftat av Alzheimer Life och Alzheimerfonden

Foto: Yanan Li / Silviahemmet