Toppjobb för dig som vill göra skillnad!

Alzheimer Life söker en verksamhetschef

Nu vill vi växla upp och söker därför en verksamhetschef som kan leda stiftelsen i en ny fas med fortsatt stark utveckling. Vi söker dig som har ett strategiskt och visionärt förhållningssätt (men samtidigt inte räds att hugga i med både högt och lågt).  Du ska medverka till att bygga en stabil ekonomisk plattform så att organisationen ständigt kan utvecklas och nå ut till fler. Vi tror att du har ett brinnande engagemang, och kanske även har Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom i din närhet.

Uppdrag:

Som ledare av Alzheimer Lifes verksamhet är den viktigaste uppgiften att tillsammans med ordförande skapa strategi och plan för utveckling av Alzheimer Life de närmaste åren samt genomföra redan planerade aktiviteter. En av de viktigaste uppgifterna blir då att stärka finansiering via andra organisationer, företag och fonder samt egen insamling. Vi hoppas att du med din erfarenhet, kompetens, kreativitet och ditt mod ska vidareutveckla vårt insamlingsarbete; gentemot privata givare samt små och större företag.

Du blir ett av våra ansikten utåt med ansvar för att utveckla opinionsbildningen, och med olika kreativa grepp öka spridningen av vårt publicistiska innehåll i egna och andra kanaler, och därmed öka kännedom, spridning samt stärka varumärket.

Arbetet innebär också praktiska uppgifter som:

  • Skapa plan för och sköta publiceringar i våra SoMe-kanaler, samt ansvara för att vår webb-sida uppdateras kontinuerligt
  • Utveckla, planera och ansvara för att genomföra events
  • Samordna Alzheimer Life-teamet, redaktören samt leda volontärerna i Alzheimer Life-teamet
  • Ansvara för budget och ekonomi
  • Vara point of contact gentemot företag/sponsorer

Tidsbegränsad anställning eller konsulttjänst 1 år med möjlig förlängning
Omfattning 50%
Placering: Stockholm

Skicka din skriftliga ansökan och CV till info@alzheimerlife. Intervjuer kommer att ske löpande.

 

Bakgrund

Alzheimer Life är en ideell stiftelse som genom opinionsbildning och fokus på den nydiagnostiserade patienten och dennes anhöriga arbetar för att minska stigma och att öka samhällets kunskap och kännedom om vård och bemötande vid kognitiva sjukdomar i allmänhet.

Stiftelsen bildades för knappt 3 år sedan och har snabbt etablerats som en stark och viktig röst i Alzheimerland.

Verksamhet

Den huvudsakliga verksamheten och navet för stiftelsen är produktion och utgivning av nyhetsbrev, bloggar och podcast. Med hjälp av vår podcast, blogg och våra event binder vi samman och fungerar som en samlingsplats och en källa till kunskap, hopp, mod, igenkänning och gemenskap för alla som berörs av Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar.

Annons

Vårt innehåll har mycket hög kvalitet och en frekvent och regelbunden utgivning. I egna kanaler, som också inkluderar Facebook-, Instagram- och LinkedIn-konton, har vi närmare 10 000 följare (nyhetsbrevet enskilt nära 5 000 prenumeranter). I andras kanaler där vårt innehåll publiceras når vi ytterligare 5 000 personer.

Vi arrangerar också publika event som hearing i Riksdagen, digitala seminarier, frukostevents, föreläsningar och genomför också vissa konsultuppdrag.  Värt att nämna är särskilt våra fem fullsatta Frukost med Alzheimer Life – en form av ”smarta samtal” inför publik om sjukdomen Alzheimer på Bio Capitol.

Vi utlyser och delar även ut ett årligt stipendium på 100 000 kronor till patientnära forskning i samarbete med Alzheimer Fonden. Under högtidliga former delade Drottning Silvia ut utmärkelsen för andra gången på Drottningholms Slottsteater i början av september förra året.

Stiftelsens två grundare Henrik Frenkel och Gunilla Steinwall har helt och hållet byggt verksamheten med hjärta, engagemang och ideellt arbete och drivit verksamheten tillsammans med en handfull frivilliga krafter och en stark styrelse. Nu går vi in i en ny fas och knyter en redaktör på konsultbasis till oss. Samtidigt söker vi nu också en verksamhetschef.
Henrik Frenkel övergår till en mer strategisk roll och Gunilla Steinwall tar rollen som arbetande styrelseordförande.