Fråga 1

Under begreppet kognitiva sjukdomar nämns nästan alltid enbart Alzheimers sjukdom.

Vilken övrig sjukdom som påverkar hjärnan och ger kognitiv svikt är den näst vanligaste?

Svar: 2. Vaskulär Demens

Fråga 2

En av de första ”riktiga” bromsmedicinerna mot Alzheimers sjukdom godkändes i somras i

USA. Läkemedlet är kontroversiellt och mycket dyrt. Vad heter tillverkaren?

1. Biogen

Fråga 3

Vid en minnesutredning för misstanke om kognitiv sjukdom används bl a en serie tester. Om man inte kan svara på frågan: ”Vad är likheten mellan en linjal och en klocka?”, så har man en skada i hjärnan som påverkar:

2. Det abstrakta tänkandet

Fråga 4

Nya mediciner inklusive demensläkemedel godkänns i Sverige av:

1. Läkemedelsverket

Fråga 5

Drottning Silvia var med i vår podd hösten 2020 och berättade om att ha Alzheimer i familjen Sommerlath. Förutom Drottningens mamma Alice, så dog även Drottningens bror i Alzheimer. Vad var hans förnamn:

  1. Walther

Fråga 6

Professor Miia Kivipelto vid Karolinska Institutet är en av världens ledande forskare inom ämnet demens kopplat till livsstil. De flesta vetenskapliga studier får oftast förkortade namn efter de olika parametrar man studerar. Kivipeltos mest uppmärksammade vetenskapliga studie benämns:

2. FINGER

Fråga 7

Inom vården kan man vidareutbilda sig till sk Silviasyster, en universitetsutbildning med

inriktning på specialisering i demensvård. Vem ansvarar i första hand för denna utbildning i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet?

3. Sophiahemmet

Fråga 8

Den Oscarsnominerade filmen The Father – en stark och berörande inifrånberättelse om hur livet ter sig från den demenssjukes sida hade Sverigepremiär sommaren 2021. Vilken berömd manlig skådespelare har huvudrollen i filmen?

2. Anthony Hopkins

Fråga 9

I Sverige beräknas mellan 130 000 och 150 000 personer ha en demenssjukdom. Varje år

insjuknar 20 000 till 25 000 personer. Preliminär prognos för antalet demenssjuka år 2030 beräknas bli:

3. 200 000- 250 000

Fråga 10

Sveriges nyutnämnde statsminister Magdalena Andersson har under lång tid varit öppen med att hennes pappa drabbades av och avled i Alzheimers sjukdom. Hon är intervjuad också i min podd här på Alzheimer Life. Vad hette hennes pappa?

1. Göran

Fråga 11

I svenska kommuner handläggs olika ärenden beträffande kommunala hjälpinsatser av en särskild tjänsteman. Vad har en sådan för titel?

3. Biståndshandläggare

Fråga 12

Vid Alzheimers sjukdom ansamlas ett speciellt, numera mätbart protein, i hjärnans nervceller

och bildar det plack som bryter ner dem. Vad heter det speciella proteinet?

2. Beta-Amyloid

Fråga 13

Vid olika typer av kognitiva svårigheter bedöms så småningom förmågan att självständigt

utföra dagliga normala aktiviteter som att sköta hygien, gå på toaletten, klä på och av sig osv. Vilken sammanfattande förkortning beskriver den här funktionen?

2. ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet)

Fråga 14

Inom demensvården uppmanar man ofta både patient och anhöriga att i tid se över praktiska, juridiska och ekonomiska angelägenheter. Man kan då dokumentera detta genom att ordna med:

1. Framtidsfullmakt

Fråga 15

Den största risken, bland många, att drabbas av en demenssjukdom är:

2. Hög ålder

Om du har 14-15 rätt; då kan du mer om kognitiva sjukdomar än 90 procent av alla läkare på landets vårdcentraler (min gissning).

Om du har 10-13 rätt; då är du både påläst och motiverad att lära dig allt om hjärnans sjukdomar.

Om du har 6-9 rätt; fortsätt läs min blogg och lyssna på podden. Bästa sättet att göra bättre ifrån dig till nästa års quiz.

Om du har 1-5 rätt; då har du valt strategin att inte bry dig om vad du/ni har drabbats av för sjukdom. Ni lever med carpe diem, vilket inte behöver vara fel, det heller.