Alzheimer Life-stipendierna 2024

Vi vill belöna eldsjälar i Alzheimerland. Stipendier att söka eller nominera till.

Nu har du möjlighet att söka själv eller nominera kandidater till Alzheimer Life-stipendierna. De ska gå till eldsjälar som på olika sätt främjar arbetet med kognitiva sjukdomar och bidrar till att bryta stigmat.

Stipendiet syftar till att stödja och utveckla goda exempel och idéer till gagn för patienter med olika former av kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

2024 delar vi ut fyra stipendier á 25 000 kronor vardera och ska gå till personer eller organisationer som gör det lilla extra, och det som gör skillnad för patienter som nyligen diagnosticerats med Alzheimer eller annan kognitiv sjukdom och dennes anhöriga.
Mottagare av stipendierna kan vara medarbetare inom vård och omsorg, såväl som patienter, anhöriga och andra som under året bidragit till att sätta fokus på kognitiva sjukdomar, t e x författare, journalister, artister, opinionsbildare m fl.

Stipendierna kommer att delas ut under hösten 2024

Ansökningarna alternativt nomineringarna kommer att bedömas av en jury med representanter från Alzheimerfonden och Alzheimer Life.  De ska vara Alzheimer Life tillhanda senast den 1 augusti 2024.

Stipendierna bygger på en privat insamling av Henrik Frenkel, en av grundarna till stiftelsen Alzheimer Life, och som administreras av Alzheimerfonden.

 

Ansökan eller nominering på svenska gör du här:

Ansökningar och nomineringar kan enbart göras via formulären nedan, välj flik nedan om du vill skicka in en  ansökan eller nominering (Formulären ser lite olika ut).

För frågor kontakta:
Gunilla Steinwall, ordförande Alzheimer Life, gunilla@alzheimerlife.se

Alzheimer Life-stipendierna 2023

Fyra eldsjälar som bryter ny mark genom att öppet berätta om sin egen eller en anhörigs sjukdom, eller hjälper andra,  fick den 5 september 2023 ta emot Alzheimer Life-stipendier i samband med Silviahemmets Diplomeringsceremoni på Drottningholms slottsteater i närvaro av Drottning Silvia.

Vi på stiftelsen Alzheimer Life ser oss själva som eldsjälar för att bryta stigmat och öka kunskapen kring Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Nu vill belöna andra eldsjälar som jobbar i samma anda.

Det blir skådespelaren Nina Gunke, undersköterskan Maria Toledo, den anhörige dottern Janni Ahlgren och de sociala entreprenörerna Maria och Gustaf Cavalli som utsetts till 2023 års Eldsjälar och tilldelas Alzheimer Life-stipendiet som är på 25 000 kr vadera.

Janni Ahlgren, dotter och ung anhörig

För att ha vågat gå ut i TV och berätta om hur Alzheimer drabbat hennes unga pappa, och på det sättet bryta stigmat kring en sjukdom som även kan drabba yngre personer. 

Efteråt uttryckte stipendiaten sin glädje på de här sättet:

¨Herregud vilken dag. Jag är så otroligt tacksam och rörd att få delta och under denna dagen. Talen som gavs under dagen och den samhörighet och gemenskap man kände från stund ett med de man träffade förklarar allt. Det känns så fint att träffa alla som jobbar för samma sak. Det ger mig hopp på framtiden att se så många människor som vill vara med och göra skillnad¨.

Janni Ahlgren

Maria och Gustaf Cavalli (ej i bild), sociala entreprenörer

För att ha utvecklat Alzheimerguiden, världens första digitala stöd för personer som precis fått en diagnos på en kognitiv sjukdom.

Efteråt uttryckte stipendiaten sin glädje på de här sättet:

¨Tack för en helt magisk dag! Helt fantastiskt att få ta emot pris från Drottningen men det som var bäst var att träffa andra besjälade eldsjälar! Vaknade med ett leende på läpparna och en härlig energi från gårdagens upplevelse! Tack!¨

Maria Cavalli

Nina Gunke, skådespelare

För sitt modiga sätt att offentlig och naket berätta om sitt liv före och efter diagnosen Alzheimers sjukdom och därmed bidra till att bryta stigmat.

Efteråt uttryckte stipendiaten sin glädje på de här sättet:

¨Stort Tack för idag. Nina kände sig väldigt hedrad över att få stipendiet. Utdelningen blev lite känslosam pga sin egen situation. Efter utdelningen så kände sig Nina glad och positiv till eventet och är tacksam till Alzheimer Life för stipendiet.¨

Samuel, Ninas man skickar hälsningar från henne

Maria Toledo, verksamhetsansvarig Klubb Vega

För att i över tio år med stort hjärta ha lett den unika dagverksamheten Klubb Vega, och därmed brutit ensamheten för unga patienter med tidig Alzheimer.

Efteråt uttryckte stipendiaten sin glädje på de här sättet:

¨Jag känner ett stort tacksamhet och är glad. Det känns väldigt fint och hedrande att få ta emot den här stipendiet. Det gör att jag får inspiration och möjlighet att kunna utveckla verksamheten ännu mera. Knyta nya kontakter och därmed utbyte av erfarenhet. Bekräftelse på att det är viktigt att stödja och bemöta patienter/ deltagarna som unika individer

Maria Toledo

Vi fick in över 80 nomineringar från alla sektorer i samhället. Omsorgen, sjukvården, anhöriga, patienter, experter, läkare och andra som är berörda av kognitiva sjukdomar. Stort tack till alla er som ansökt eller nominerat och skrivit drabbande texter om hur enskilda personer verkligen kan göra skillnad. Det är så vi tror att stigmat runt kognitiva sjukdomar kan lätta, och det i sin tur kommer på sikt även gagna intresset för forskning för att i slutändan kunna knäcka gåtan Alzheimer.

Alzheimer Life-stipendiet bygger på en privat insamling som Henrik Frenkel gjort i samarbete med Alzheimerfonden. Juryn består av representanter från Alzheimer Life och Alzheimerfonden. Det är tredje året stipendiet delas ut. I år har vi ändrat lite inriktning och sätter sökarljuset på eldsjälar, de som gör skillnad.
De fyra Alzheimer Life-stipendierna är på 25 000 kr vardera.

På bilderna: Bild 1 & 2, Utdelningsceremoni (Foto: Yanan Li). Nina Gunke och Drottning Silvia. Alzheimer Lifes Henrik Frenkel och Gunilla Steinwall tillsammans med årets stipendiater. Alzheimer Life-stipendiaterna tar emot sina diplom ur Drottning Silvias hand. Äldreminister Anna Terne minglar med stipendiaterna, här med Maria Cavalli.

Alzheimer Life-stipendiat 2022

Foto: Yanan Li / Silviahemmet

Pär Hägglund  fick den 6 september 2022 ta emot Alzheimer Life-stipendiet på 100 000 kr ur Drottning Silvias hand vid en ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Pär Hägglund får stipendiet för sin evidensbaserade modell för hur man tar hand om patienter med Alzheimer direkt efter diagnos, de sk PER-modellen (pedagogiskt, emotionellt och relationsbaserat stöd).

Patienter som får den livsavgörande och i slutändan dödliga sjukdomen Alzheimer lämnas idag åt sitt öde. Läkarna ger enbart lite symtomlindring och en kallelse till ett nytt besök om sex månader.  I Härnösands kommun har man i över tio år praktiserat PER-modellen som utvecklats av den före detta mentalskötaren Pär Hägglund.  Han började undra varför patienterna på demensboenden var i sämre skick än de borde vara? Och varför fick patienter med pinfärska diagnoser ingen hjälp? De hade ju många år av aktivt liv kvar innan demensen skulle släcka deras hjärnor. Nu fick de en de facto en dödsdom och helt lämnades åt sitt öde.

Per Hägglund utbildade sig till socionom och därefter en fil.mag. i socialt arbete. Han kom att arbeta på Härnösands kommun där han fick möjlighet att genomföra allt det han trodde skulle leda till att patienter med en färsk Alzheimer skulle kunna leva ett rikt och meningsfullt liv. Det hela landade i den sk PER-modellen, som belönas med  Alzheimer Life-stipendiet när det delades ut för andra gången med motiveringen:

Alzheimer Life-stipendiet går 2022 till biträdande förvaltningschef Pär Hägglund för att ha skapat en modell för stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga. Den sk PER-modellen som är utvecklad i Härnösands kommun syftar till att ge stöd till patienter i tidigt skede för att skjuta upp patientens inflyttning på särskilt boende. Det innebär en stor lättnad för både patienten och dess anhöriga, och även en stor besparing för samhället. 

Stipendiet är instiftat av Alzheimer Life och Alzheimerfonden

På bilderna: Drottning Silvia och pristagaren Pär Hägglund som har tagit fram den prisade sk PER-modellen ihop med Annika Kjällman Alm, forskare och lektor vid Mittuniversitetet ihop med Gunilla Steinwall och Henrik Frenkel på stiftelsen Alzheimer Life

Alzheimer Life-stipendiat 2021

Charlotta Thunborg fick den 17 september 2021 ta emot det första Alzheimer Life-stipendiet på 100 000 kr ur Drottning Silvias hand vid en ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

Fysioterapeuten Charlotta Thunborg på Karolinska Institutet får stipendiet för sin forskning att med livsstilsförändringar få patienter med tidig Alzheimer att hålla sig friska så länge som möjligt.
Charlotta Thunborg, som doktorerat i hälsa- och vårdvetenskap, forskar på patientnivå för att personer med tidig Alzheimer kan påverka sin minneskapacitet och funktionsnivå – och till och med försena – sin sjukdom om personen i grunden förändrar sin livsstil.

”Vi människor gör ju inte som man bör, eller som andra säger. För att ändra grundläggande livsstilsbeteenden så krävs att sjukvården ligger nära sina patienter med individanpassade vårdplaner”, säger Charlotta Thunborg.

Idag finns vare sig bromsande läkemedel eller bot i sikte för de 25 000 personer som varje år får diagnosen Alzheimer. Förändringar i patientens livsstil har visat sig vara den enda nu verksamma metoden att kunna förlänga patientens friska tid. Stipendiet är tänkt att slå en bro mellan forskningen på Karolinska Institutet och landets samtliga minnesmottagningar.

Stipendiet är instiftat av Alzheimer Life och Alzheimerfonden

Foto: Yanan Li / Silviahemmet