Utlysning 2022

Nu har du som arbetar inom vård- och omsorgen möjlighet att söka eller att nominera en kandidat till ”Alzheimer Life-stipendiet”, en utmärkelse som Alzheimerfonden instiftar tillsammans med den ideella stiftelsen Alzheimer Life.

Stipendiet syftar till att stödja och utveckla de goda exempel och idéer inom vården som främjar patienter med olika former av kognitiva sjukdomar.

Stipendiet är på 100 000 kr, och ska gå till någon inom sjukvården eller omsorgen som har utvecklat nya metoder eller ny praxis för att behandla och ta hand om patienter som precis har fått en diagnos på kognitiv svikt eller en kognitiv sjukdom. Det är en patientgrupp som behöver både uppmuntran och verktyg för att kunna få ett fungerande liv.

Det är väl känt att svensk sjukvård klarar att hantera den så kallade patientresan fram till diagnos. Därefter släpper sjukvården taget om patienten i oerhört känsligt läge när denne behöver ett stöd att hålla sig så frisk som möjligt, så länge som möjligt.

Metoden som ska premieras bör kunna ha kraften att bli en ”role model” eller en ”best practice” inom hela sjukvården eller omsorgen i landet.

Stipendiesumman bör kunna användas för att mottagaren/mottagarna ska kunna ta tjänstledigt under ett par månader för att utveckla metoden/praxis till en möjlig fungerande modell även på andra vårdinrättningar.

Behöriga att söka stipendiet är anställda på olika nivåer och inom olika professioner inom sjukvård eller omsorgen. Även forskare på landets universitet är välkomna att söka stipendiet. Presumtiva stipendiater får både söka själva eller bli nominerade av andra som har sett metoden/praxis och själva kan uppskatta verkshöjden.

 

Stipendiet kommer att delas ut under september månad 2022.

Ansökan eller nominering på svenska skall innehålla:

  1. En kortfattad motivering (max en A4 sida) till att just den sökande/nominerade har en nydanande och dokumenterat välfungerande metod att behandla patienter med helt färska diagnoser, samt hur pristagaren vill använda stipendiesumman.
  2. Kortfattade referenser från två andra personer som kan värdera metoden
  3. CV inkl referenslista och kontaktinfo till den nominerade

 

Ansökningarna alternativt nomineringarna kommer att bedömas av en jury med representanter från Alzheimerfonden och  Alzheimer Life för beslut av Alzheimerfondens styrelse. De ska vara Alzheimer Life tillhanda senast den 31 maj 2022. Nomineringen skickas per e-post till Gunilla Steinwall på gunilla@alzheimerlife.se.

 

Kontakt

Gunilla Steinwall, ordförande Alzheimer Life, Gunilla@alzheimerlife.se

Henrik Frenkel, grundare till Alzheimer Life, Henrik@alzheimerlife.se

Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerfonden tfn 0704-817043, liselotte@alzheimerfonden.se

 

Bakgrund: Alzheimer Life

Alzheimer Life är en ideell stiftelse som vill öka samhällets kunskap om kognitiva sjukdomar. Stiftelsen vill speciellt stödja de personer som nyligen fått en kognitiv sjukdom diagnostiserad och som behöver både uppmuntran och verktyg för att kunna leva ett fungerande och friskt liv så länge som möjligt. Alzheimer Life vill ge mod och hopp i mörkret och skapa en motbild till den dödliga sjukdomen Alzheimer.

 

Initiativtagare till Alzheimer Life är:

Henrik Frenkel, journalist och grundare av bloggen och podcasten Alzheimer Life

Gunilla Steinwall, kommunikationsstrateg och fd generalsekreterare på Hjärnfonden

Ladda ner utlysningen som PDF

Alzheimer Life-stipendiat 2021

Charlotta Thunborg fick den 17 september 2021 ta emot det första Alzheimer Life-stipendiet på 100 000 kr ur Drottning Silvias hand vid en ceremoni på Drottningholms Slottsteater.

 

Fysioterapeuten Charlotta Thunborg på Karolinska Institutet får stipendiet för sin forskning att med livsstilsförändringar få patienter med tidig Alzheimer att hålla sig friska så länge som möjligt.
Charlotta Thunborg, som doktorerat i hälsa- och vårdvetenskap, forskar på patientnivå för att personer med tidig Alzheimer kan påverka sin minneskapacitet och funktionsnivå – och till och med försena – sin sjukdom om personen i grunden förändrar sin livsstil.

”Vi människor gör ju inte som man bör, eller som andra säger. För att ändra grundläggande livsstilsbeteenden så krävs att sjukvården ligger nära sina patienter med individanpassade vårdplaner”, säger Charlotta Thunborg.

Idag finns vare sig bromsande läkemedel eller bot i sikte för de 25 000 personer som varje år får diagnosen Alzheimer. Förändringar i patientens livsstil har visat sig vara den enda nu verksamma metoden att kunna förlänga patientens friska tid. Stipendiet är tänkt att slå en bro mellan forskningen på Karolinska Institutet och landets samtliga minnesmottagningar.

Stipendiet är instiftat av Alzheimer Life och Alzheimerfonden

Foto: Yanan Li / Silviahemmet