Så här används din gåva

Alzheimer Life arbetar för att öka kunskap om kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet. Vi vill speciellt ge röst åt de personer som nyligen fått en kognitiv sjukdom diagnostiserad och som behöver både uppmuntran och verktyg för att få ett fungerande liv.

Vårt arbete grundas på opinionsbildning som syftar till att göra sjukdomarna kända, bryta stigmat, bidra till gemenskap och igenkänning samt driva på för ökade anslag till forskningen.

För att uppnå detta publicerar vi nyhetsbrev, blogginlägg och podcasts med drabbande berättelser från patienter och anhöriga likväl som kända aktörer i samhället och samtal med opinionsbildare som Drottning Silvia, fd statsminister Magdalena Andersson och tidigare socialminister Lena Hallengren.

Vi deltar också i relevanta utbildningar, konferenser och projekt samt initierar möten med politiker och andra betydande opinionsbildare. Dessutom arrangerar vi temafrukostar samt kommunicerar och syns regelbundet i sociala medier, debattartiklar, tv och radio.

Ge en gåva

Med hjälp av din gåva kan vi fortsätta bedriva vår verksamhet framåt och öka kunskapen om världens mest kända okända sjukdom.
Allt vi gör sker på ideell basis så därför behöver vi stöd från dig som tycker att vårt arbete är viktigt. Tillsammans kan vi göra skillnad. Ingen gåva är för liten.

Ge en gåva via:

Bankgiro
5587-4564
Swish
1234866208

Ge en företagsgåva

Om ni, precis som vi, brinner lite extra för att förändra och förbättra för alla dem som drabbas och lever med, eller vid sidan om, kognitiva sjukdomar i allmänhet eller Alzheimer i synnerhet, så tar vi tacksamt emot en företagsgåva som hjälper oss att bedriva vår verksamhet framåt. Allt vi gör sker på ideell basis så vi behöver stöd från alla som tycker att vårt arbete är viktigt. Tillsammans kan vi göra skillnad. Ingen gåva är för liten.
Ge en företagsgåva

Stöd forskningen

Stöd forskningen genom att skänka en gåva till Henrik Frenkels egen insamling via Alzheimerfonden. Din gåva möjliggör fortsatt utdelning av Alzheimer Life-stipendiet på 100 000 kr som årligen delas ut till forskare och läkare som bryter ny mark och bidrar till viktiga framsteg för bot, inbromsning och behandling av såväl Alzheimer som av drabbade och deras anhöriga.
Stöd forskningen

Ge en minnesgåva

Att skänka en minnesgåva är ett fint sätt att hedra någon som stått dig nära. Tack vare din minnesgåva kan vi på Alzheimer Life fortsätta att arbeta för att minska stigma och att öka samhällets kunskap och kännedom om vård och bemötande vid kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet – alltid med fokus på fokus på den nydiagnostiserade patienten och dennes anhöriga.