Stöd forskningen för ett friskare liv

Var med och stöd forskningen för ett friskare liv genom att ge en gåva till Henrik Frenkels egna insamling som går via Alzheimerfonden. Den ska utmynna i en utmärkelse riktad till forskare och läkare som bidrar till att den forskning som görs i Sverige snabbare kommer ut till behövande patienter. Din gåva gör skillnad.

Stöd Henriks insamling

Läs mer

Forskningen kring Alzheimers sjukdom får i Sverige bara 10 procent av de resurser som går till cancerforskning.
Svensk forskning kring Alzheimer är på många sätt världsledande. Både inom tidig diagnostik och i arbetet med att ta fram nya bromsande läkemedel står forskningen inom snara genombrott. Tyvärr tar det ofta för lång tid för resultaten på de olika forskningscentra att nå klinisk prövning, och i slutändan hjälpa djupt behövande patienter.

 

Följ oss och dela

Engagera dig

Vill du också vara med i kampen mot Alzheimer? Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Alzheimer Lifes arbete. Som frivillig kan du ge oss av din tid och kompetens. Just nu är vi i stort behov av frivilliga som vill hjälpa oss med våra sociala medie-kanaler.

Ja, jag vill engagera mig

    Bli samarbetspartner

    Som samarbetspartner till oss på Alzheimer Life är du med oss i kampen mot Alzheimer och ert företag får en möjlighet att samlas kring en viktig samhällsfråga.

    Ja, jag vill bli samarbetspartner