Alzheimer Lifes integritetspolicy

1. Inledning

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lånar ut dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), som gäller i hela EU from 25 maj 2018. 

2. Personuppgiftsansvarig

Alzheimer Life, organisationsnummer 802481-6491, c/o Henrik Frenkel, 113 22 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna hemsida och i våra tjänster. Vi har ett utsett personuppgiftsombud. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 11. 

3. När samlar vi in dina personuppgifter?

  •  När du skänker en gåva 
  •  När du vill prenumerera på nyhetsbrev 

Hos Alzheimer Life behandlar vi personuppgifter med följande rättsliga grunder:

  • Avtal
  • Rättslig förpliktelse
  • Intresseavvägning
  • Samtycke

4. Vilka uppgifter behandlar vi?

Alzheimer Life behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet samt har en rättslig grund, som tex information om namn, personnummer och kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer och e-postadress. När du blir medlem eller skänker en gåva behandlar vi även information om transaktionen enligt bokföringslagen. Kontonummer lagras inte.

Vi är måna om att de personuppgifter vi behandlar är riktiga och korrekta. Vi använder oss av tjänster för adressuppdatering, vilka kräver ett personnummer. Därför kan vi komma att personnummersätta dig.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Ändamålen för behandlingen kan variera. Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter. Vi kan också komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. 

5. Vad använder vi uppgifterna till?

De personuppgifter som du lämnar använder vi för administration av gåvor. Uppgifterna kan också komma att användas i informations- och marknadsföringsändamål, för uppföljning och utveckling av Alzheimer Lifes verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de gåvor du ger.

6. Vem lämnar vi ut uppgifterna till? 

Alzheimer Life kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Det är endast personal hos Alzheimer Lif, som behöver behandla personuppgifterna för ovan nämnda ändamål, som har tillgång till uppgifterna. Alzheimer Life  kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Alzheimer Life s räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Alzheimer Life som ansvarar för behandlingen 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Alzheimer Life s rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem. 

Personuppgifter kommer inte att lagras i något land utanför EU/EES.

7. Barns personuppgifter 

Alzheimer Life samlar aldrig avsiktligt in personuppgifter från omyndiga. 

8. Länkar till externa webbplatser

Alzheimer Lifes webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Alzheimer Life. Alzheimer Life ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Alzheimer Life att publicera den justerade integritetspolicyn på Alzheimerlife.se med information om när ändringarna träder i kraft.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt när som helst begära information om vilka personuppgifter som Alzheimer Life behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 11 om du vill veta mer om hur Alzheimer Life behandlar dina personuppgifter. 

11. Kontaktinformation till Alzheimer Life 

Har du frågor om Alzheimer Life s behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

E-post: info@alzheimerlife.se

12. Användning av kakor (cookies)

Genom att använda webbplatsen och Alzheimer Life s tjänster samtycker du till att Alzheimer Life lagrar så kallade kakor (cookies) på din dator. En kaka är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker webbplatsen.

Alzheimer Life använder kakor för att underlätta enskilda användares aktiviteter på webbplatsen. Informationen används bland annat till att automatiskt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster på webbplatsen.

Kakor används även för att samla in information om hur webbplatsen används. För Alzheimer Life innebär det bland annat att vi kan hålla reda på antal besökare och vilka delar av vår webbplats som är mest besökta. Denna besöksstatistik innehåller inga uppgifter om namn, personnummer, e-postadress eller annan personlig information. Informationen används som underlag för att förbättra vår webbplats. 

För att underlätta för dig att sprida information från Alzheimer Life s webbplats i sociala nätverk som till exempel Facebook används så kallade plugins på webbplatsen. Dessa plugins kan lagra tredjepartskakor i din webbläsare.

Alzheimer Life samlar, genom Googles tjänster, in anonym information om vilka webbläsare som besöker webbplatsen i syfte att kunna rikta annonser till dessa webbläsare på andra webbplatser; så kallad ”intressebaserad annonsering”. Önskar du inte omfattas av intressebaserad annonsering kan du avsäga dig detta på webbplatsen Your online choices. 

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du dock välja mellan att acceptera kakor, bli informerad om när en kaka skapas, eller blockera kakor. Om du beslutar dig för att blockera Alzheimer Life s kakor kan webbplatsens funktionalitet begränsas.