Styrelse

Gunilla Steinwall

Ordförande / Grundare

Gunilla har lång erfarenhet av ledande roller som CEO, CMO, CCO inom näringsliv, kultur och idéburna organisationer bl a som generalsekreterare för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden och A Non Smoking Generation. Gunilla arbetar nu på konsultbasis som strateg och interimskonsult inom affärsutveckling, kommunikation, PR, CSR och förändringsledarskap.

Henrik Frenkel

Ledamot / Grundare

Henrik har bl a varit chefredaktör på Veckans affärer, chef för Aktuellt på SvT och var med och grundade tidningen Chef. Därefter har Henrik varit verksam som affärsängel, konsult, moderator och styrelseproffs. Han har varit aktiv i ett flertal styrelser bl a. Hemfrid och sitter idag i styrelsen Springtime Group.

Christoffer Hamilton

Ledamot

Christoffer är partner i den svensk-norska advokatbyrån Schjødt, som är en av Nordens största advokatbyråer. Christoffer har sedan 1982 arbetat som rådgivare åt, och styrelseledamot i, mindre och medelstora företag och stiftelser. Rådgivningen har varit inriktad dels på bolagsrättsliga frågor, dels på klienternas affärsutveckling. Därutöver har Christoffer lång erfarenhet som konkursförvaltare.

Alla i styrelsen arbetar ideellt och inga styrelsearvoden utgår. Styrelsen sammanträder två gånger per år.

Lekmannarevisor

Eva Neumann

Lekmannarevisor