Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för Alzheimer Lifes långsiktiga verksamhet och för ekonomi. Styrelsen beslutar om verksamhetsplan, budget och om väsentliga ändringar av organisation eller verksamhetsinriktning.

Gunilla Steinwall

Ordförande / Grundare

Gunilla har lång erfarenhet av ledande roller som CEO, CMO, CCO inom näringsliv, kultur och idéburna organisationer bl a som generalsekreterare för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden och A Non Smoking Generation. Gunilla arbetar nu på konsultbasis som strateg och interimskonsult inom affärsutveckling, kommunikation, PR, CSR och förändringsledarskap.

Henrik Frenkel

Ledamot / Grundare

Henrik har bl a varit chefredaktör på Veckans affärer, chef för Aktuellt på SvT och var med och grundade tidningen Chef. Därefter har Henrik varit verksam som affärsängel, konsult, moderator och styrelseproffs. Han har varit aktiv i ett flertal styrelser bl a. Hemfrid och sitter idag i styrelsen Springtime Group.

Christoffer Hamilton

Ledamot

Christoffer är partner i den svensk-norska advokatbyrån Schjødt, som är en av Nordens största advokatbyråer. Christoffer har sedan 1982 arbetat som rådgivare åt, och styrelseledamot i, mindre och medelstora företag och stiftelser. Rådgivningen har varit inriktad dels på bolagsrättsliga frågor, dels på klienternas affärsutveckling. Därutöver har Christoffer lång erfarenhet som konkursförvaltare.

Anna Ehrenpreis

Ledamot

Anna har lång erfarenhet inom marknad och kommunikation. I olika roller på Apoteket AB, Polarn O. Pyret, Läkare Utan Gränser och Evidensia Djursjukvård har hon bland annat arbetat med kundlojalitet, varumärkesstrategi, partnerskap, events, digitala kanaler och projektledning. Anna har också ett stort engagemang hos olika ideella organisationer och stiftelser så som Stockholms Stadsmission, Mind, Äldrekontakt och Mentor. Därutöver är Anna dotter till två demenssjuka föräldrar vilket medfört djup inblick och erfarenhet i den värld och de utmaningar som omger kognitiva sjukdomar.

Monica Lindstedt

Ledamot

Monica Lindstedt är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. 1996 grundade hon hemtjänstföretaget Hemfrid, där hon var VD till 2002, och därefter varit styrelseordförande. Hon har ett förflutet som chef inom media,  bl a VD  för tidningen Folket i Eskilstuna, VD på Fackpressförlaget inom Bonniers och hon var även en av grundarna till gratistidningen Metro. Hon föder idag även upp hästar på Stjärnbro gård i Södermanland.

Peter Rönström

Ledamot

Peter Rönström har en lång karriär inom finanssektorn. Han har bl a varit fondförvaltare på SEB under tio år, innan han var med och grundade ett av Sveriges ledande fondbolag, Lannebo Fonder. Sedan några år är Peter styrelseproffs i olika bolag.  Peter har en stark koppling till kognitiva sjukdomar. Han fru Yvonne fick Alzheimer 2017, och befinner sig på ett demensboende sedan 2020.

Alla i styrelsen arbetar ideellt och inga styrelsearvoden utgår. Styrelsen sammanträder två gånger per år.

Lekmannarevisor

Renée Levy

Lekmannarevisor