Syfte

Alzheimer Life är en ideell stiftelse som genom opinionsbildning och fokus på den nydiagnostiserade patienten och dennes anhöriga arbetar för att minska stigma och att öka samhällets kunskap och kännedom om vård och bemötande vid kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

Om Alzheimer Life – Vad vi vill göra

Bedriva effektiv och personlig opinionsbildning som bidrar till förbättrade förutsättningar för patienter och deras anhöriga i samband med diagnos.

Bryta stigmat

Genom att uppmärksamma och lyfta fram riktiga personer, professioner och situationer som rör Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar vill vi öka kunskap och synliggöra den ”friska” tiden av sjukdomsförloppet. Den tid som kan pågå i flera år innan väsentliga förmågor förloras och livet blir svårt att leva utan hjälp och stöd. Med starka förebilder och ambassadörer vill vi uppmuntra andra drabbade att vara öppna och våga dela med sig av sina erfarenheter, tankar, rädslor och upplevelser. Bara så kan vi utrota skam och stigma.

Göra sjukdomen känd!

Över 160 000 svenskar bär på sjukdomen idag. Varje år diagnostiseras över 25 000 svenskar med någon form av kognitiv sjukdom. Trots detta är det alldeles för få som känner till hur förödande sjukdomarna är för såväl patienten som för dess anhöriga och för samhället. Opinionsbildningen är alltför splittrad så vi vill arbeta för en kraftsamling som får politiker, media och allmänhet att förstå att framförallt Alzheimer i dagsläget är en folksjukdom som har 100 procents dödlighet. Och som därmed bör bekämpas.

Bidra till gemenskap & igenkänning

Sjukvården är bra på att sätta diagnos men eftersom det idag ännu inte finns något botande läkemedel så lämnas ofta patienten och dess anhöriga helt åt sitt öde med allt vad det innebär i form av chock, förtvivlan, förvirring och otrygghet. Här vill vi att vår podd, vår blogg/gästblogg och våra publika event ska fungera som en oas och en källa till kunskap, hopp, mod, igenkänning och gemenskap för alla som berörs av kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet.

Driva på för ökade anslag till forskningen

Uppmärksamma politiker, andra beslutsfattare och gemene man på snedfördelningen av resurser mellan olika forskningsområden. Särskilt mellan cancer och kognitiva sjukdomar inklusive Alzheimer. I Sverige får forskarna bara 10 procent av de resurser som går till cancerforskning. Det kan vara en av orsakerna till att 7 av 10 patienter med cancer överlever, medan ingen överlever Alzheimer.