Syfte

Alzheimer Life är en ideell stiftelse som vill öka samhällets kunskap om kognitiva sjukdomar. Stiftelsen vill speciellt med kommunikation och opinionsbildning stödja de personer som nyligen fått en kognitiv sjukdom diagnostiserad och som behöver både uppmuntran och verktyg för att kunna leva ett fungerande, och friskt liv så länge som möjligt. Vi vill ge mod och hopp i mörkret, och skapa en motbild till den dödliga sjukdomen Alzheimer.

Om Alzheimer Life – Vad vi vill göra

Bedriva effektiv och personlig opinionsbildning som skapar engagemang.

Bryta stigmat!

Vi vill bryta stigmat kring sjukdomen, och även visa upp den friska sidan av sjukdomen. Man kan leva med Alzheimer i fem, kanske tio år utan att omgivningen märker den. Vi vill företräda alla dem som valt att inte stiga fram.

Stötta patienten!

Sjukvården är bra på att sätta diagnosen Alzheimer. Men eftersom det idag ännu inte finns något botande läkemedel, så lämnas patienter med en färsk diagnos helt åt sitt öde med allt vad det innebär; chock, förtvivlan, förvirring och otrygghet.

Göra sjukdomen känd!

Över 150 000 svenskar bär på sjukdomen idag. Varje år får över 24 000 svenskar diagnos på en kognitiv sjukdom. Men få känner till hur förödande sjukdomen är för både patienten, anhöriga och för samhället.

Kraftsamla kring forskningen!

Vi vill bidra till ökat fokus kring forskningen. I Sverige får forskarna bara 10 procent av de resurser som går till cancerforskning. Det kan vara en av orsakerna till att 7 av 10 patienter med cancer överlever, medan ingen överlever Alzheimer.

Om Alzheimer Life – Våra mål

Få sjukvården att ge patienten stöd och hopp, och inte bara en förkrossande diagnos.

1. Diagnostiken är mer träffsäker

Säkerheten i diagnostiken är slumpartad beroende på var i landet man söker för sina minnesproblem. Dessutom får tre av tio en felaktig diagnos. Ingen bör få gå med en felaktig diagnos.

2. Patienten är i fokus

Alzheimer är oftast kopplad till hög ålder och bristande kognition. Därmed riskerar patienter som i övrigt är helt friska att räknas bort som resurs för sin egen friskvård. Vänd på vårdkedjan och gör patienten till huvudperson för sin egen sjukdom.

3. Patienten har en skräddarsydd vårdplan!

Den som får en diagnos på en kognitiv sjukdom får ofta höra att ”hen” har 5-7 friska år kvar innan demensen tar över. Sjukvården måste hjälpa patienten att förlänga sin friska tid. En vårdplan kan innehålla motion, kostråd och terapi på recept.

4. Alzheimer har högsta prioritet i samhället!

Opinionsbildningen kring kognitiva sjukdomar är alltför splittrad mellan många olika aktörer. Vi vill arbeta för en kraftsamling som får politiker, media och allmänhet att förstå att Alzheimer idag är den enda folksjukdomen som har 100 procents dödlighet. Och som därmed av alla skäl bör bekämpas.