Alzheimer Life är en ideell stiftelse som genom opinionsbildning och fokus på den nydiagnostiserade patienten och dennes anhöriga arbetar för att minska stigma och att öka samhällets kunskap och kännedom om vård och bemötande vid kognitiva sjukdomar i allmänhet och Alzheimer i synnerhet. I stort sett samtliga stora media har uppmärksammat vår gemensamma kamp för detta i stora reportage, faktaartiklar och inslag i radio och TV.