Alzheimer Life arbetar för att ge Alzheimers sjukdom större uppmärksamhet i samhället. I stort sett samtliga stora media har uppmärksammat Henrik Frenkels kamp för att bryta stigmat i stora reportage, faktaartiklar och inslag i radio och TV.